ВРЪЧВАНЕ – СТИПЕНДИИ „ГИПСЪН“

Проф. Димо Платиканов, Президент на
Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий”

има удоволствието да Ви покани на тържествено връчване на

100 стипендии „Нели и Робърт Гипсън“
за студенти в България през учебната 2015-2015 година

Четвъртък, 3 декември 2015 год., 13:00 часа
Софийски университет „Св. Кл.Охридски”, Централно фоайе (пред Аулата)


Всяка стипендия ”Гипсън” е по 2000 лв. за академична година и продължава до завършването на бакалавърска степен.
Общата сума на студент за цялото следване е 8000 лева.

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg