Български учители ~ ХУМАНИТАРНИ НАУКИ ~

СъобщенияФилософияБългарскиНемскиИспанскиКласически езици

НАГРАДА
„Проф. д-р Петер Фишер-Апелт

за постижения на учители в хуманитарната област

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ИНТЕРВЮТО С УЧИТЕЛИТЕ, КАНДИДАТИ В КОНКУРСА 
по програмата на Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ за
наградата „Проф.д-р Петер Фишер-Апелт“ за постижения на учители
в хуманитарната област – български език и литература

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА
29 септември 2021 г.

в сградата на Фондацията на бул. „Цариградско шосе“ №113А
ъгъла на ул. „Петър Протич“ и „Иван Абаджиев“

ЧАС Име Училище
10:00 Катя Георгиева Гечева Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр. Пловдив
10:20 Светозар Асенов Любомиров СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Неделино
10:40 Невена Христова Джамбазова СУ „Антим I“ – гр.Златоград
11:00 Росица Володиева Гойчева СУ за европейски езици „Св. Константин – Кирил Филисоф“ – гр. Русе
11:20 Милена Георгиева Миланова ППМГ „Екзарх Антим I“ – гр. Видин
11:40 Росица Николова Иванова ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе
12:00 Даниела Георгиева Денева АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас
12:20 Цветелинка Тошева Драганова ЕГ „Пловдив“ – гр. Пловдив
12:40 Антония Пеева Маровска СУ „Петко Рачов Славейков“
13:00 Божидар Георгиев Георгиев НГДЕК – гр.София

 

 

НАГРАДА
„Проф. д-р Петер Фишер-Апелт

за постижения на учители в хуманитарната област
ПО ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ“

П Р А В И Л Н И К
за провеждане на Национален конкурс

За участие в конкурса се номинират учители по Цикъл „Философия“, преподаващи в училиша, които през една от последните три учебни години (2004-05, 2005-06 и 2006-07 г.)имат ученици класитрани от 1 до 12 място в Националния кръг на олимпиадата по философия.

Номинирането се извършва от ръководствата на съответните училища по предложение на Методическото обединение за обществени науки и гражданско образование, които предлагат по един учител по философия.

Необходими документи:

 1. Официално предложение за номинирания учител, подписано от директора на училището;
 2. Протокол от заседание на Методическото обединение, на което е взето решение за номинацията на учителя;
 3. Професионална и творческа автобиография на номинирания учител
  (прилагат се списък с публикации и по възможност копия от публикациите);

Срокове:

 • Документите, в описания по-горе ред, се представят в Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ най-късно до 10 април 2008 г.
 • Кандидатите трябва да се явят на интервю на 17 април 2008 г. в сградата на Фондацията (ул.“Васил Априлов“ 3, гр.София). За графика на провеждане на интервюто – на телефон (02) 944-6248 между 14 и 16 април 2008 г.

Комисията, в чиито състав се включват представители на фондацията и по един представител от Министерството на образованието и науката и от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, разглежда постъпилите документи, провежда интервю с номинираните кандидати и излъчва наградения учител по философия.

Наградата е в размер на 600 евро:
500 евро – за спечелилия учител
+
100 евро – за учебно-помощна литература за библиотеката на училището, в което преподава.
Наградата се обявява повреме на провеждане на Националния кръг на Олимпиадата за 2008 г. и тържествено се връчва  повреме на заседанието на Съвета на Фондацията.

НАГРАДА
„Проф. д-р Петер Фишер-Апелт

за постижения на учители в хуманитарната област
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

П Р А В И Л Н И К
за провеждане на Национален конкурс

За участие в конкурса се номинират учители по български език и литература, преподаващи в училища, които:

 • през една от последните три учебни години (2020-2021;2021-2022;2022-2023 г.) имат ученици, класирани от 1 до 15 място в Националния кръг на олимпиадата по български език и литература  в гимназиалния етап – за ученици от 12 клас;
 • През учебната 2022-2023 учебна година имат класирани ученици в Националния кръг на олимпиадата по български език и литература  – тест за ученици от VІІ клас;
 • През учебната 2022-2023 учебна година имат класирани ученици в Националния кръг на олимпиадата по български език и литература в гимназиалния етап  – за ученици от 11 клас.

Номинирането се извършва от ръководствата на съответните училища, по предложение на Методическото обединение, които предлагат по един учител по български език и литература.

Необходими документи:

 1. Официално предложение за номинирания учител, подписано от директора на училището;
 2. Протокол от заседание на Методическото обединение, на което е взето решение за номинацията на учителя;
 3. Професионална и творческа автобиография на номинирания учител
  (прилагат се копия от разработките на кандидата);
 4. Подписана декларация за доброволно и информирано съгласие за обработка на личните данни
  (Задължително! Можете да я свалите от тук  MS Word  или  PDF format );

Срокове:

 • Документите, в описания по-горе ред, се представят в Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ най-късно до 23 април 2024 г. (вкл.) на електронен носител или на адрес nina@cmfnd.org, както и в хартиен вариянт по пощата на адреса на Фондацията;
 • Кандидатите сами се информират за датата, часа и мястото за провеждане на интервю на този интрнет сайт (подменю „Текущи“) или на телефон (02) 943-0001, след 26  април 2024 година.

Комисия, в чиито състав се включват представители на фондацията и по един представител от Министерството на образованието и науката и от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, разглежда постъпилите документи, провежда интервю с номинираните кандидати и излъчва наградения учител по български език и литература.

Наградата е в размер на:
1200 лв. – за спечелилия учител
+
200 лв. – за учебно-помощна литература за библиотеката на училището, в което преподава.
Наградата се връчва на 18 май 2024 г. (събота) по време на заседанието на Управителния съвет на Фондацията.

Учители, спечелили наградата на Фондацията, нямат право да кандидатстват в конкурса през следващите четири години.

НАГРАДА
„Проф. д-р Петер Фишер-Апелт

за постижения на учители в хуманитарната област
ПО НЕМСКИ ЕЗИК

П Р А В И Л Н И К
за провеждане на Национален конкурс

За участие в конкурса се номинират учители по немски език, преподаващи през последните три учебни години (2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 г.) в училища, издаващи Deutsches Sprachdiplom der Kultusminsterkonferenz – Zweite Stufe.

Номинирането се извършва от ръководствата на съответните училища, по предложение на Методическото обединение, които предлагат по един учител по немски език.

Необходими документи:

 1. Официално предложение за номинирания учител, подписано от директора на училището;
 2. Протокол от заседание на Методическото обединение, на което е взето решение за номинацията на учителя;
 3. Документ, показващ класирането на учениците от съответното училище на олимпиадата, провеждана в 11 клас (за 2022-2023 учебна година);
 4. Документ, показващ получените резултати от изпита за Deutsches Sprachdiplom der Kultusminsterkonferenz – Zweite Stufe (за 2022-2023 учебна година);
 5. Професионална и творческа автобиография на номинирания учител – на немски език
  (моля, включете и следната информация: списък на курсовете и квалификациите – с особена тежест през последните 5 години; отражението им в творческата и професионална дейност; извънучилищна дейност и мотивацията за нея; работа по проект през последната учебна година – подробна информация с приложена документация);
 6. Мотивировка и самоопределяне – на немски език
  (моля, включете следната информация: ползване на собствен опит в учебния процес; ролята Ви като учител от лична дидактическа и педагогическа гледна точка; предпочитан начин на работа, иновации);
 7. Подписана декларация за доброволно и информирано съгласие за обработка на личните данни
  (Задължително! Можете да я свалите от тук  MS Word  или  PDF format );

Срокове:

 • Документите, в описания по-горе ред, се представят в Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ най-късно до 23 април 2024 г. на електронен носител или на адрес nina@cmfnd.org;
 • Кандидатите сами се информират за датата, часа и мястото за провеждане на интервю на този интрнет сайт (подменю „Текущи“) или на телефон (02) 943-0001 след 23 април 2024  г.

Комисия, в чиито състав се включват представители на фондацията и представител от Министерството на образованието и науката, DAAD лектор – координатор за немски език в България от Централно бюро за обучение в чужбина на Федералната служба на ФРГ, разглежда постъпилите документи и селектира не повече от 15 кандидати, с които провежда интервю и излъчва наградения учител по немски език.

Наградата е в размер на:
1200 лв. – за спечелилия учител
+
200 лв. – за учебно-помощна литература за библиотеката на училището, в което преподава.
Наградата се връчва на 18 май 2024 година повреме на заседанието на Управителния съвет на Фондацията.

Учители, спечелили наградата на Фондацията, нямат право да кандидатстват в конкурса през следващите четири години.

Документите се подават във Фондацията или се изпращат по пощата на адреса на Фондацията.
НАГРАДА
„Проф. д-р Петер Фишер-Апелт

за постижения на учители в хуманитарната област
ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

П Р А В И Л Н И К
за провеждане на Национален конкурс

Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ обявява Национален конкурс за най-добър учител по испански език.Конкурсът е предназначен за учители по испански език, преподаващи в 12-те профилирани гимназии и паралелки в СОУ, включени в Споразумението между Министерството на образованието на Кралство Испания и Министерството на образованието, младежта и науката на Република България относно създаването и работата на билингвални паралелки с испански език в средните училища у нас.Конкурсът се провежда на два етапа:Първи етап:

 • Кандидатите представят методическа разработка на урочна единица по зададената тема, разработена в три урока;
 • За конкурс 2010 г. темата е: „Аз съм от България. А ти? Да потърсим приятели от испаноезичния свят.“ („Yo soy de Bulgaria ¿Y tú? Busquemos amigos por el mundo hispano“);
  Разработката да е предназначени за ученици от 8-ми до 12-ти клас – по избор на кандидата;
 • В този етап конкурсът е анонимен.

За спазване на анонимността е необходимо да се изпълнят следните изисквания: Разработката да е написана на компютър – шрифт Times New Roman; големина 12; само заглавията могат да бъдат удебелени. Комисията няма да разглежда разработки, които съдържат други шрифтове, курсиви и подчертавания.Разработките се представят в голям бял плик. В него, в малък, бял, ненадписан, запечатан плик (формат 22 см./11 см.) се слагат личните данни на кандидата: трите имена, точен адрес и телефон за връзка, училище в което преподава и в кой клас преподава.

Комисия, в чиито състав се включват представители на Фондацията, на Министерството на образованието, младежта и науката, съветника по образователните въпроси на Посолството на Кралство Испания, както и представители на академичните среди, разглежда постъпилите разработки.

Разработките се оценяват по следните критерии:

 • Оригиналност;
 • Съответствие на разработката с учебната програма по испански език за съответния клас (от 8-ми до 12-ти);
 • Прилагане на интерактивния метод чрез интегрирано използване на четирите основни умения.

Кандидатите представят или изпращат по пощата методическите си разработки в Международната фондация „Св.Св.Кирил и Методий“ най-късно до 10 май 2010 г.Разработките, изпратени по пощата не трябва да носят пощенско клеймо след 10 май 2010 г.


Втори етап:

Комисията провежда интервю с кандидатите и при необходимост насрочва изнасяне на открит урок по темата в избрано от нея училище, след което излъчва наградения учител. (тримата излъчени кандидати изнасят открит урок по тема от учебното съдържание на конкретен 11-ти или 12-ти клас в избрано от комисията училище).
***

Датата, часа и мястото за провеждане на интервюто се съобщава на номинираните кандидати след 17 май 2010 г.

Наградата е в размер на 600 евро:
500 евро – за спечелилия учител
+
100 евро – за учебно-помощна литература за библиотеката на училището, в което преподава.
Учители, спечелили наградата на Фондацията, нямат право да кандидатстват в конкурса през следващите четири години.

Наградата се връчва по време на заседанието на Съвета на Фондацията.

Документите се подават във Фондацията или се изпращат по пощата на адреса на Фондацията.

НАГРАДА
„Проф. д-р Петер Фишер-Апелт

за постижения на учители в хуманитарната област
ПО ЦИКЪЛ „КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ“


Координатор на програмата:
г-жа Антонина Димитрова,
тел. 02 9430001
Ел.поща: Nina@cmfnd.org

 

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ ПО ГОДИНИ:

20132012201120102009200820072006200520042003
k;sakd;
k;sakd;
k;sakd;
k;sakd;
k;sakd;
k;sakd;

 

НАГРАДИ
„Проф. д-р Петер Фишер-Апелт

за постижения на учители в хуманитарната област
учебна 2006-2007 година

Наградите бяха връчени от
дарителя и представител на Германския кръг на приятелите на Фондацията,  проф.д-р Петер Фишер-Апелт, Президента на МФ „Св.Св. Кирил и Методий“,  акад. Петър Кендеров,  и Главния секретар на Фондацията, г-н Михаил Тачев, на тържествената церемония послучай 25-годишния юбилей на Фондацията в зала 6 на НДК на 20.10.2007 г.


г-жа Дафина Костова Маринова

учителка по български език и литература
ГПЧЕ, гр. Монтана

 

 

 

г-жа Виолета Петрова Илиева

учителка по немски език
НЕГ „Проф. К.Гълъбов“, гр. София

 

 

 

г-жа Лили Спиридонова Караколева

учителка по немски език
ЕГ „Пловдив“, гр. Пловдив

 

 

 

г-н Мирослав Веселинов Дяков

учител по български език и литература
ГПЧЕ, гр. Шумен

(поощрителна награда)

 

 

г-жа Радина Димова Попова

учител по български език и литература
ГЧЕ, гр. Ловеч

(поощрителна награда)

 

 

г-жа Радостина Стефанова Койчева

учителка по български език и литература
164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“, гр. София

(поощрителна награда)

 

 


 

НАГРАДИ
„Проф. д-р Петер Фишер-Апелт

за постижения на учители в хуманитарната област
учебна 2005-2006 година

Наградите бяха връчени от
дарителя и представител на Германския кръг на приятелите на Фондацията, проф.д-р Петер Фишер-Апелт, Вице-президента на МФ „Св.Св. Кирил и Методий“, проф. Димо Платиканов,  и Главния секретар на Фондацията, г-н Михаил Тачев, на тържествена церемония в сградата на Фондацията на 01.11.2006 г.


 

г-жа Росица Димитрова Игнатова-Василева

учителка по български език и литература
ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра

 

 

 

г-жа Атина Йорданис Василиаду-Кънева

учител по старогръцки език
НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, гр. София

 

 

 

г-жа Вяра Кирилова Ценова

учителка по немски език
ГПЧЕ, гр. Монтана

 

 

 

г-жа Иванка Аспарухова Георгиева

учителка по испански език
164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“, гр. София

 

 

 

г-жа София Йосифова Тодорова

учителка по български език и литература
9-та френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София

(поощрителна награда)

 

 

г-жа Румяна Петрова Даскалова

учител по български език и литература
Първа английска езикова гимназия, гр. София

(поощрителна награда)

 

 

г-жа Таня Димитрова Колева

учителка по български език и литература
4-та езикова гимназия „Фредерик Жулио Кюри“, гр. Варна

(поощрителна награда)

 

 

г-жа Лили Спиридонова Караколева

учителка по немски език
ЕГ „Пловдив“, гр. Пловдив

(поощрителна награда)

 

 


 

НАГРАДИ
„Проф. д-р Петер Фишер-Апелт

за постижения на учители в хуманитарната област
учебна 2004-2005 година

Наградите бяха връчени от 
Зам.министъра на образованието и науката, доц. Кирчо Атанасов, дарителя и представител на Германския кръг на приятелите на Фондацията, проф.д-р Петер Фишер-Апелт, Президента на МФ „Св.Св. Кирил и Методий“, акад. Петър Кендеров, и Главния секретар на Фондацията, г-н Михаил Тачев, на тържествена церемония в сградата на МОН на 01.11.2005 г.


 

г-жа Мариана Василева Бакърджиева

учителка по български език и литература
9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София

 

 

 

г-н Огнян Радев

учител по старогръцки език
НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, гр. София

 

 

 

г-жа Диана Ангелова Георгиева

учителка по немски език
Гимназия с преподаване на немски език, гр. Монтана

 

 

 

г-жа Ирина Александрова Аламанова

учителка по испански език
164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“, гр. София

 

 

 

г-жа Евелина Петкова Средкова

учителка по български език и литература
Първа английска езикова гимназия, гр. София

(поощрителна награда)

 

 

г-н Паруш Парушев

учител по български език и литература
Втора английска езикова гимназия, гр. София

(поощрителна награда)

 

 

г-жа Надежда Стефанова Цочева

учителка по български език и литература
ПМГ „Начо Попович“, гр. Шумен

(поощрителна награда)

 

 


ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Наградени учители за 2004 година

Наградите бяха връчени от Зам.министъра на образованието, г-н Юлиан Наков, дарителя и представител на Германския кръг на приятелите на Фондацията, проф.д-р Петер Фишер-Апелт, Президента на МФ „Св.Св. Кирил и Методий“, акад. Петър Кендеров, и Главния секретар на Фондацията, г-н Михаил Тачев, на тържествена церемония в сградата на МОН на 01.11.2004 г.


г-жа Снежана Илчева Данова

учителка по български език и литература
СОУ за европейски езици „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе

г-жа Лили Неделчева Йорданова

учителка по старобългарски език
НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, гр. София

г-жа Галина Костадинова Хитрова

учителка по испански език
164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“, гр. София

г-жа Лидия Иванова Василева

учителка по немски език
Езикова гимназия – Пловдив, гр. Пловдив

г-жа Анастасия Славова Велкова

учителка по немски език
ГПНЕ „Гьоте“, гр. Бургас(поощрителна награда)

г-жа Виолета Петрова Илиева

учителка по немски език
ГПНЕ „Проф. К.Гълъбов“, гр. София(поощрителна награда)ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Наградени учители за 2003 година

Наградите бяха връчени от Министъра на образованието и науката, доц.д-р Игор Дамянов, и Главния секретар на МФ „Св.Св. Кирил и Методий“, г-н Михаил Тачев, на тържествена церемония в сградата на МОНТ на 31.10.2003 г.

г-жа Иванка Христова Димова

учителка по български език и литература
Американски колеж, гр. София

г-жа Малинка Ангелова Тонова-Иванова

учителка по български език и литература
Хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново(поощрителна награда)

г-жа Живка Владимирова Икономова

учителка по старобългарски език
НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, гр. София

г-жа Марина Ангелова Ковачева

учителка по испански език
164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“, гр. София

г-жа Красимира Серафимова Мирчева

учителка по немски език
12 СОУ „Цар Иван Асена II“, гр. София

 

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg