Български учители ~ ТОЧНИ НАУКИ ~

Тази програма има конкурсен характер и се осъществява в няколко направления – издирване и стимулиране на педагогически кадри, стимулиране развитието на материално-техническата база в българското училище, откриване и насърчаване развитието на млади талантливи ученици. Наградите се връчват тържествено от Фондацията по време на националните конференции на учителите от посочените области.

Програмата за издирване и стимулиране на педагогически кадри в областта на точните и природните науки се администрира съвместно с творческите съюзи на математици, химици, физици и биолози. След национални конкурси се връчват наградите на Фондацията за принос на изявени учители в изброените области. Наградният фонд е 2,000 евро годишно. 

Награди „Млади таланти“

Съвместно със същите творчески съюзи продължава и стартиралото през 1995 година направление „Учебна среда“, чиято цел е да стимулира създаването и развитието на материално-техническата база в българското училище (кабинети, лаборатории, учебни центрове). И тази част от програмата има конкурсен характер и се връчват награди на Фондацията. Наградният фонд е също в размер на 2,000 евро годишно.

Награди  „Учебна среда“  


Координатор на програмата:
г-жа Антонина Димитрова,
тел. 02 9430001
Ел.поща: Nina@cmfnd.org

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg