Български учители ~ ТОЧНИ НАУКИ ~ Награди „Млади таланти“

Математика и ИТФизикаХимияБиология

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДИТЕ
на Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“

ЗА УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА и ИТ

С Т А Т У Т

ЗА НАГРАДИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 1. Наградите се присъждат ежегодно на учители по математика и информатика за постиженията им през последните 5 (пет) години.
 2. Удостоените се награждават на Пролетните конференции на Съюза на математиците в България (СМБ).
 3. Предложения за награждаване (номинации) могат да правят всички секции на СМБ, както и индивидуални членове на СМБ.
 4. Комисия на СМБ с Представител на Фондацията класира кандидатите, въз основа на следните критерии:А. ПОСТИЖЕНИЯ на ученици на предложения учител през последните 5 (пет) години в:
  а) Международни състезания;
  б) Национални състезания;
  в) Регионални състезания.
  Б. ПУБЛИКАЦИИ
  а) на кандидата;
  б) на ученици на кандидата.В. ИЗЯВИ в научни и методически конференции, семинари и др.Г. МЕРОПРИЯТИЯТА на Ученическия Институт по Математика и Информатика.
 5. Ръководството на Фондацията разглежда предложенията на Комисията и определя наградите.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДИТЕ
на Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“

ЗА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИКА

Съюзът на физиците в България
със съдействието на
Министерството на образованието и науката

О Б Я В Я В А

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС’2009 за НАГРАДИТЕ ЗА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИКА,
учредени и финансирани от
Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева.
Всяка награда е парична и се придружава от грамота на фондацията. Наградите се присъждат за:

 

 • изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на физиката;
 • постижения при създаването на най-подходяща учебна среда за обучение по физика.

Участници в конкурса могат да бъдат учителите по физика от системата на народната просвета. Учители, получили тази награда, нямат право за участие в конкурса за срок от 5 години. Участието може да бъде индивидуално или колективно.

Документи за кандидатстване:

I. Общи документи:

   1. Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата.
   2. Официални отзиви и препоръки (в т.ч. на директора на училището и на експерт в РИО на МОН).

II. Специфични документи:

   1. Поименен списък на наградени ученици през последните 5 години в национални и международни конкурси, година на награждаването, за какво са наградени, на кое място са класирани. Документи удостоверяващи тази информация.
   2. Справка от директора на училището за реализацията на учениците на кандидатстващия учител през последните 5 години във висши училища и колежи.
   3. Документи за национални и международни награди, признания и оценки на кандидата през последните 5 години.

или

  1. Описание на личните постижения по създаването на благоприятна учебна среда за обучението по физика с доказателствен материал (фотоси, схеми и др.) и периода от време за създаването й.
  2. Информация за разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях.
  3. Oценка на постиженията на кандидата от директора на училището.

 

Предложенията трябва да се получат в срок до 20 март 2009 г. на адрес:

Съюз на физиците в България
София 1164, Бул. “Джеймс Баучър” № 5
г-жа Снежана Йорданова
тел. (02) 862 76 60
ел.поща: upb@phys.uni-sofia.bg

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДИТЕ
на Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“

ЗА УЧИТЕЛИ ПО ХИМИЯ

Съюзът на химиците в България
със съдействието на
Министерството на образованието и науката

О Б Я В Я В А

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС’2009 за НАГРАДИТЕ ЗА УЧИТЕЛИ ПО ХИМИЯ,
учредени и финансирани от
Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева.
Всяка награда е парична и се придружава от грамота на фондацията. Наградите се присъждат за:

 • изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на химията;
 • постижения при създаването на най-подходяща учебна среда за обучение по химия.

Участници в конкурса могат да бъдат учителите по химия от системата на народната просвета. Учители, получили тази награда, нямат право за участие в конкурса за срок от 5 години. Участието може да бъде индивидуално или колективно.

Документи за кандидатстване:

I. Общи документи:

   1. Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата.
   2. Официални отзиви и препоръки (в т.ч. на директора на училището и на експерт в РИО на МОН).

II. Специфични документи:

   1. Поименен списък на наградени ученици през последните 5 години в национални и международни конкурси, година на награждаването, за какво са наградени, на кое място са класирани. Документи удостоверяващи тази информация.
   2. Справка от директора на училището за реализацията на учениците на кандидатстващия учител през последните 5 години във висши училища и колежи.
   3. Документи за национални и международни награди, признания и оценки на кандидата през последните 5 години.

или

  1. Описание на личните постижения по създаването на благоприятна учебна среда за обучението по физика с доказателствен материал (фотоси, схеми и др.) и периода от време за създаването й.
  2. Информация за разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях.
  3. Oценка на постиженията на кандидата от директора на училището.

 

Предложенията да се представят в срок до 15 март 2008 г. на адрес:

Съюз на химиците в България
ул. „Г.С. Раковски“ № 108
София – 1000
Тел./факс: (02) 987 5812
ел.поща:chem@fnts-bg.org

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДИТЕ
на Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“

ЗА УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ

Съюзът на българските биолози
със съдействието на
Министерството на образованието и науката

О Б Я В Я В А

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС’2009 за НАГРАДИТЕ ЗА УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ,
учредени и финансирани от
Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева.
Всяка награда е парична и се придружава от грамота на фондацията. Наградите се присъждат за:

 • изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на биологията;
 • постижения при създаването на най-подходяща учебна среда за обучение по биология.

Участници в конкурса могат да бъдат учителите по биология от системата на народната просвета. Учители, получили тази награда, нямат право за участие в конкурса за срок от 5 години. Участието може да бъде индивидуално или колективно.

Документи за кандидатстване:

I. Общи документи:

   1. Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата.
   2. Официални отзиви и препоръки (в т.ч. на директора на училището и на експерт в РИО на МОН).

II. Специфични документи:

   1. Поименен списък на наградени ученици през последните 5 години в национални и международни конкурси, година на награждаването, за какво са наградени, на кое място са класирани. Документи удостоверяващи тази информация.
   2. Справка от директора на училището за реализацията на учениците на кандидатстващия учител през последните 5 години във висши училища и колежи.
   3. Документи за национални и международни награди, признания и оценки на кандидата през последните 5 години.

или

  1. Описание на личните постижения по създаването на благоприятна учебна среда за обучението по физика с доказателствен материал (фотоси, схеми и др.) и периода от време за създаването й.
  2. Информация за разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях.
  3. Oценка на постиженията на кандидата от директора на училището.

 

Предложенията да се представят в срок до 20 март 2009 г. на адрес:

Проф. д-р Райчо Димков
тел. (02) 8167-205; факс: (02) 8167-289
ел.поща: rdimkov@mail.bg

Съюз на българските биолози
Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Бул. „Драган Цанков“ № 8
София – 1164

Координатор на програмата:
г-жа Антонина Димитрова,
тел. 02 9430001
Ел.поща: Nina@cmfnd.org

 

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ:

Математика и ИТФизикаХимияБиология
НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРИ ОТКРИВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО
НА МЛАДИ ТАЛАНТИ
Година   Име на наградения Училище
   
2008   Недялка Димова Димитрова НПМГ, София
    Светла Христова Ангелова СМГ, София
   
2007   Светлозар Благоев Дойчев ПМГ „Г.Милев“, Ст.Загора
    Венета Петрова Богданова МГ „Д-р П.Берон“, Варна
    Бисерка Бончева Йовчева  (поощрителна награда) Школа „А&Б“, Шумен
    Красимир Асенов Кирилов  (поощрителна награда) ПМГ, Монтана
   
2006   Юлия Ангелова Хараламбиева ПМГ, Бургас
    Елена Симеонова Станчева СМГ, София
    Каталина Петрова Григорова Школа по информатика, Русе
   
2005   Боянка Гецова Савова НПМГ, София
    Илиана Иванова Цветкова СМГ, София
    Бойко Блажев Банчев СМГ, София
    Николина Илиева Николова НПМГ, София
   
2004   Ирина Петрова Шаркова СМГ, София
    Павлин Здравков Пеев МГ, Ст.Загора
   
2003   Румяна Тодорова Караджова СМГ, София
    Павел Николов Петров школа, Плевен
   
2002   Цветан Велков Стоянова ПМГ, Монтана
    Велико Иванов Колев СМГ, София
   
2001   Линка Минчева Кабакчиева СМГ, София
    Таня Иванова Стоева НПМГ, София
   

 

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИКА
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРИ ОТКРИВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО
НА МЛАДИ ТАЛАНТИ
Година   Име на наградения Училище
   
2008   Живко Неделчев Жеков ПМГ, Бургас
   
2007   (не е присъдена награда)  
   
2006
  Колектив:   Ева Стефанова Божурова
Веселка Сидерова Радева
НАОП „Н.Коперник“,
Варна
    Светлана Йорданова Цекова    (поощрителна награда) НАОП, Ямбол
    Наташа Петрова Минкова    (поощрителна награда) МГ, Плевен
   
2005   Георги Димитров Стойчев ПМГ, Бургас
   
2004   Донка Стефанова Петрова ПМГ, Габрово
   
2003   Ирена Борисова Петрова МГ, Плевен
   
2002   (не е присъдена награда)  
   
2001   Анета Н. Евтимова В.Търново
    Борислав Енчев Марковски В.Търново
   

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ ПО ХИМИЯ
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРИ ОТКРИВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО
НА МЛАДИ ТАЛАНТИ
Година    Име на наградения Училище
   
2008   Мария Николова Николова Национална априловка гимназия, Габрово
    Нели Димитрова Дянкова НПМГ, София
   
2007   Дарина Стефанова Узова ОУ „Д-р И.Селимински“, Сливен
   
2006   Роза Симеонова Кръстилова ПМГ, Кюстендил
   
2005   Любен Асенов Костов НПМГ, София
   
2004   Илинка Благоева Петкова ПМГ, Видин
   
2003   Невена Николаева Върбанова НПМГ, София
    Бисерка Димитрова Луканова ПМГ, Монтана
   
2002   Румяна Николова Илчева СМГ, София
    Росица Петрова Петрова ПМГ, В.търново
   
2001   Любен Асенов Костов НПМГ, София
   

 

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРИ ОТКРИВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО
НА МЛАДИ ТАЛАНТИ
Година    Име на наградения Училище
   
2008   Пенка Недялкова Турданова ПМГ, Казанлък
   
2007   Георги Петров Сеизов МГ „А.Радев“, Ямбол
   
2006   Валентин Димитров Дойнов НПМГ, София
   
2005   Йорданка Атанасова Бонева ПМГ, Шумен
   
2004   Недялка Декова Андреева МГ, Плевен
   
2003   Николина Константинова Янева МГ, Плевен
   
2002   (не е присъдена награда)  
   
2001   Любомир Вълов Иванов ПМГ, Враца
   

 

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg