Швейцария

ИнфоВАЖНО!ПравилникФормулярТекущиВУЗ

Съобщение за пресата

Швейцария предоставя стипендии на български граждани,
завършили висше образование

Международна Фондация „Св.Св. Кирил и Методий“, по поръчение на Посолството на Швейцария в България, обявява конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, за двата семестъра на академичната учебна 2019/2020 година, отпускани от швейцарското федерално правителство. Възможностите за кандидатите от България са в три категории:
  • Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария
  • Следдипломна специализация /докторантура/ – за кандидати с придобита магистърска степен
  • Научно изследване – за кандидати с придобита магистърска степен.

Подробна информация кандидатите могат да открият на официалната интернет страница на Швейцарската Федерална комисия за стипендии за чужденци.

Внимание! Поради многобройни случаи на фалшифициране на обявата за стипендии и злоупотреби с доверието на кандидатите от страна на недобросъвестни лица в предходните години, документите за кандидатстване занапред няма да бъдат публикувани в интернет.

След като установят на посочената по-горе интернет страница дали отговарят на всички изисквания, кандидатите могат да се обърнат към Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ Фондацията на телефон 02-9430001 или на електронен адрес Nina@cmfnd.org, за да им бъде предоставен комплектa с документи за кандидатстване.

Документите на кандидатите от България ще бъдат приемани на във Фондацията от 12 до 15 ноември 2018 година.

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с комисия на 20 ноември 2018 година.

Кандидати, които вече са в Швейцария или в трета страна, няма да се считат за приоритетни.

София, септември 2017 г.

Моля, отправяйте своите въпроси директно към
Международна Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“
(ул. „Васил Априлов“ 3, 1504 София)
г-жа Антонина Димитрова,
тел. (02) 9430001
Ел.поща: Nina@cmfnd.org

ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ
към обявения от Посолството на Швейцария в България и
Международна фондация “Св.Св.Кирил и Методий”
конкурс за стипендии за учебната 2018-2019 години

Стипендиите са предназначени за български граждани, притежаващи диплома за завършено висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата

За академичната  2019-2020 г. България е в група А.

За  България ще  бъдат предоставени стипендии само за изследователски проекти. Няма да бъде финансирано обучение по магистърски програми (с изключение на тези в областта на изкуствата) 

  • Конкурсът съдържа три етапа:

– по документи;

– интервю с кандидатите от Експертна комисия; 

– предложение на Експертната комисия с номинираните кандидати до Швейцарската федералната комисия за стипендии за чуждестранни учащи се.

  • Ще бъдат разглеждани само документите на кандидати, които ще работят по изследователски проекти.
  • Окончателният избор на кандидатите, които ще получат стипендии, се прави от Швейцарската федерална комисия.
  • Кандидати, които вече провеждат обучението си в чужбина и/или швейцарски висши училища, не се ползват с приоритет.

 

Крайният резултат се получава през м. май 2018 г.

 

Подаване на документи:

От 12 до 15 ноември (вкл.) 2018 г.  в сградата на Международната фондация “Св.Св.Кирил и Методий”, София, ул. “Васил Априлов” № 3, от 14:00 до 16:00 ч.;

Кандидатите комплектуват документите си според изискванията на обявения от Швейцарската Федерална комисия правилник – оригинал и две копия, всеки от които е подвързан в отделна папка с машинка.

Интервю:

Кандидатите, които се класират за интервюто, сами се информират за датата, часа и мястото на провеждането му. Информация за това дали сте допуснати и в колко часа трябва да се явите ще получите на 17 ноември 2015 г. по телефона или на имайл от координатора на програмата (виж най-долу на тази страница); Интервюто ще се проведе на 20 ноември 2018 г

Забележка:

  • Как да получите апликационните формуляри и медицинското свидетелство можете да разберете от тази интернет страница (горе – меню Формуляр)
  • Кандидатите за стипендията за изкуство прилагат 3 оригинални творби или техни цветни снимки; танцьорите – видеокасета;
  • Посолството на Конфедерация Швейцария не влиза в разговори и кореспонденция, отнасяща се до информация и самия процес на подбор, нито преди, нито след приключване на крайната селекция.

 

Координатор на програмата:
Антонина Димитрова,

тел. (02) 9430001
Ел.поща: Nina@cmfnd.org

ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ
(български граждани)
:
Моля, прочетете информацията на страница „Важно!!!“.

Отнася се за всички кандидати – български граждани.
Обърнете внимание на етапите на провеждане на конкурса и срока за кандидатстване!  

Информация и изисквания на френски езикпрепратка към страницата на Федералната комисия

 

Информация и изисквания на немски езикпрепратка към страницата на Федералната комисия

 

Информация и изисквания на английски езикпрепратка към страницата на Федералната комисия

 

Информация и изисквания на италиански езикпрепратка към страницата на Федералната комисия

 

Поради многобройни случаи на фалшифициране на обявата за стипендии и злоупотреби с доверието на кандидатите от страна на недобросъвестни лица в предходните години, документите за кандидатстване занапред няма да бъдат публикувани в интернет.

След като се уверите, че отговаряте на всички изисквания, публикувани на страницата на федералната комисия, можете да се свържете с г-жа Антонина Димитрова в Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ на телефон 02-9430001 или по eл.поща на адрес Nina@cmfnd.org, за да ви бъде предоставен комплект с документите за кандидатстване.

КОНКУРС
ЗА 2018-2019 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

 

                                        Г Р А Ф И К
за явяване на интервю на 30 ноември 2017 г. във Фондацията

Моля, свържете се с г-жа Антонина Димитрова в Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ на телефон 02-9430001 или по eл.поща на адрес Nina@cmfnd.org, за да разберете дали сте поканени на интервюто и в колко часа да се явите.

 

Крайно класиране след интервюто

Препратка към страницата на Федералната комисия:  English

Schweiz Universitäten und Eidgenössische Technische Hochschulen
Universités suisses et écoles polytechniques fédérales
Università svizzere e Scuole Politecnici federali
Swiss universities and Federal Institutes of Technology
Universität Basel www.unibas.ch
Universität Bern www.unibe.ch
Université de Fribourg www.unifr.ch
Université de Genève www.unige.ch
Ecole politechnique fédérale de Lausanne www.epfl.ch
Université de Lausanne www.unil.ch
Universität Luzern www.unilu.ch
Université de Neuchâtel www.unine.ch
Universität St. Gallen www.unisg.ch
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich www.ethz.ch
Universität Zürich www.unizh.ch
Università della Svizzera italiana www.unisi.ch

Nur AP Basis Poolsystem
Uniquement AP Système de pool
Solo Paesi del gruppo AP contingente unico
Only AP program based on a pool system
Fachhochschulen
Hautes Ecoles Spécialisées
Scuole universitarie professionali
Universities of applied sciences
Haute école spécialisée de Suisse occidentale www.hes-so.ch
Berner Fachhochschule www.bfh.ch
Fachhochschule Zentralschweiz www.fhz.ch
Zürcher Fachhochschule www.zfh.ch
Fachhochschule Ostschweiz www.fho.ch
Fachhochschule Nordwestschweiz www.fhnw.ch
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana www.supsi.ch

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg