Български учители

ПРОГРАМИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

Тази програма се осъществява в няколко направления – издирване и стимулиране на педагогически кадри, стимулиране развитието на материално-техническата база в българското училище, откриване и насърчаване развитието на млади талантливи ученици.

Програмата за издирване и стимулиране на педагогически кадри в областта на точните и природните науки се администрира съвместно с творческите съюзи на математици, химици, физици и биолози. След национални конкурси се връчват наградите на Фондацията за принос на изявени учители в изброените области. Наградният фонд е 2,000 евро годишно.

Съвместно със същите творчески съюзи продължава и стартиралото през 1995 година направление „Учебна среда“, чиято цел е да стимулира създаването и развитието на материално-техническата база в българското училище (кабинети, лаборатории, учебни центрове). И тази част от програмата има конкурсен характер и се връчват награди на Фондацията. Наградният фонд е също в размер на 2,000 евро годишно.

Наградите се връчват тържествено от Фондацията по време на националните конференции на учителите от посочените области.

В края на 2002 година, във връзка с 20-годишния юбилей на Фондацията, по предложение на Германския кръг на приятелите на Фондацията, бе учредена Награда за постижения на учители в областта на хуманитарните науки. Програмата има конкурсен характер и предвижда отличаването на учители със значителен принос в откриване и развитие на таланти в областта на хуманитарното знание. От 2005 година с решение на Съвета наградата носи името на Почетния президент на Фондацията, проф.д-р. Петер Фишер-Апелт. 

Конкурсът се провежда със съдействието на Министерството на образованието и науката, съответните катедри на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и на представители на отделите по образование на посолствата на Федерална република Германия и на Кралство Испания. Общият награден фонд в размер на около 4 000 лв. годишно се осигурява от Германския кръг на приятелите на Фондацията.

Успешна част от същата програма е и Педагогическата школа към Фондацията, създадена, за да подпомага дейността на учителите в областта на хуманитарното образование. Всяка година Школата провежда по две национални научни конференции и вече има издадени собствени помощни средства за учебния процес в средното училище.

В рамките на програмата за български учители и ученици Фондацията подпомага финансово и провеждането на Националния конкурс „Родолюбие“.


Координатор на програмите:
г-жа Антонина Димитрова,
тел. 02 9430001
Ел.поща: Nina@cmfnd.org

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg