Ученически институти

UCHIMI_bg

Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) е създаден през септември 2000г. Учредители  са Съюз на математиците в България (СМБ), фондация „Еврика“, Международна фондация „Св. Св. Кирил и  Методий“, Институт по математика и информатика (ИМИ) при БАН. УчИМИ бе една от инициативите на българската  математическа общност за отбелязване на 2000-та година, обявена от ЮНЕСКО за Световна Година на  математиката.

Основната цел на УчИМИ е да предостави още една възможност за откриване, развитие и изява на заложбите на  учениците, които имат склонност към по-задълбочено изучаване на математиката и информатиката. Успехите на  българските ученици в международни състезания е безспорна, но успешното участие в състезанията изисква не  само задълбочени познания. Необходимо е не само добро владеене на знания, но и подходяща “състезателна  нагласа”.

Много ученици не успяват чрез състезанията да изявят качествата си. Те са в състояние да намерят остроумно и  оригинално решение на задачите като сами си задават въпроси, сами формулират и изследват различни хипотези,  но след като състезанието вече е завършило. Те няма как да бъдат наградени като участници, но оригиналността  на намереното от тях решение може да заслужава много по-голяма похвала от призово място в състезанието.  Става дума за ученици със склонност към изследователска дейност. Много от тях може би изобщо не попадат в  обхвата на състезанията. Откриването и грижата за ученици с такива способности е истинската мисия на УчИМИ.  Тъкмо сред тези ученици са утрешните български учени.

В недалечното минало в България имаше удачни форми за развиване на младежко творчество. Учениците  работеха (самостоятелно или с научен ръководител) върху проекти, които след това представяха на сесиите на  движението “Техническо и научно творчество за младежта” (ТНТМ). Редица изявени български учени, много от  които днес работят в чужбина, дължат началото на научната си кариера тъкмо на участието си в движението  ТНТМ. С разпадането на старата политическа система през 1989 г. отпаднаха и структурите на ТНТМ.  Положителната същност на движението обаче присъства в публичното съзнание благодарение на усилията на  Фондация “Еврика”, която продължава да поощрява и насърчава творчеството на младежта.

Друга опорна точка за възникване на УчИМИ са Ученическите секции по време на ежегодните пролетни конференции на СМБ. След няколко годишно прекъсване, през 2000 г. Ученическите секции бяха възобновени.

Трета опорна точка за възникването на УчИМИ бе примерът на американския Център за високи постижения в  обучението (Center for Excellence in Education – CEE) във Вирджиния. Всяко лято CEE провежда шестседмичен  Изследователски научен институт (Research Science Institute – RSI), в който участват 75 средношколци от САЩ и от  различни страни в Европа, Азия и Африка. Благодарение на дългогодишното сътрудничество между Международна  Фондация “Св. Св. Кирил и Методий” и CEE вече почти 10 години в RSI участват ежегодно и български ученици.  Опитът от провеждането на RSI в САЩ бе изключително полезен при създаването на концепцията на УчИМИ. Д-р  Джоан ДиДженаро, Президент на CEE, показа голяма лична съпричастност при създаването на Ученическия  институт и при финансовото осигуряване на дейността му през първата година.

До учредяването на Ученическия институт участниците в RSI се избираха измежду успешно издържалите  тестовете за Колежите на Обединения Свят, организирани от Международна Фондация “Св. Св. Кирил и Методий”.  Днес УчИМИ има отговорната задача да изпраща в RSI ученици, които достойно да защитават позицията на  България като страна, в която има изключително надарени млади математици и информатици.

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg