Служители

STAFF-1
Изпълнителен директор: Михаил Тачев  
02 943-4185
Michael@cmfnd.org
Заместник директор: Георги Кузмев 
02 846-7229
George@cmfnd.org
Главен счетоводител: Венета Платиканова
02 944-6529
Platikanova@cmfnd.org
Програмни експерти: Антонина Димитрова
02 943-0001
Nina@cmfnd.org
Георги Кузмев
02 846-7229
George@cmfnd.org
Биляна Станойлович
02 846-5324
Biliana@cmfnd.org
Счетоводител-касиер: Райничка Бонева
02 944-6205
Reni@cmfnd.org
Домакин: Димитър Димитров 
02 943-0194
Секретар-координатор: Антонина Димитрова
02 943-0001
Nina@cmfnd.org

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg