Творби
част от колекцията на
Фондацията

Artworks
part of the Art Collection of
the Foundation

Съвременно българско изкуство Contemporary Bulgarian Art
Творби на
Васил Стоилов
Artworks by
Vassil Stoilov