Връзки

Образователни перспективи - www.highedu.uchenik.com
Учебен център - www.ed-cmfnd.org
Колежи на Обединения свят - www.uwc.org
Германска служба за академичен обмен (ДААД) - www.daad.de
Европейски център на фондациите - www.efc.be
Неправителствени организации в България - www.ngo.bg
Университети в Швейцария - "Програми / Швейцария / Университети"