Програми / Млади художници / Правилник
  За програмата     Правилник     Присъдени награди  

Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий"

обявява

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ, КРИТИЦИ И КУРАТОРИ

П Р А В И Л Н И К

 1. В конкурса могат да участват български художници, критици и куратори на възраст до 35 години (към 31 декември 2010 г.)

 2. Кандидатите трябва да работят в областта на визуалните изкуства без ограничение в техниката и материала (живопис, скулптура, графика, инсталация, видео, художествена фотография и др.). Не се допускат произведения, представени за дипломна защита, както и работи на приложното изкуство.

 3. Всеки кандидат може да представи творби, чиято обща площ не надвишава 6 линейни метра или 4 квадратни метра.По-големи проекти се разглеждат от журито предварително.

 4. Критиците представят публикувани в медиите текстове върху проблеми на съвременното изкуство.

 5. Кураторите представят документация за реализирани проекти в рамките на изминалата конкурсна година.

 6. 7-9 членно жури от изтъкнати специалисти се назначава от председателя на Международна фондация "Св.Св.Кирил и Методий" за преглеждане на предложенията, избор на работи за изложбата и определяне на наградите.

 7. Награден фонд – 20,000 лева.
  Разпределя се за:
  • Голяма награда – 5,000 лева;
  • 3 награди по 3,000 лева;
  • Награда за критика – 3,000 лева;
  • Награда за кураторски проект – 3,000 лева;

  Журито си запазва правото да променя броя и стойността на наградите в рамките на общия награден фонд.

 8. Носителите на награди имат право на почетно участие в извънконкурсната програма.

 9. Дата за представяне на работите: 12 и 13 май 2011 г. (четвъртък и петък) от 9 до 17 ч. в Изложбен комплекс на СБХ, ул."Шипка" № 6. По-сложни и големи за инсталиране работи се представят с проект на 9 май 2011 г. (понеделник) при Марта Игнатова в СБХ.

 10. Наградите се обявяват и се връчват при откриване на изложба - 20 май 2011 г. (петък) от 18 часа. Те се придружават от диплом.


  Координатор на програмата:
  Диана Григорова,

  тел.: (02) 9446248
  Ел.поща:
  Diana@cmfnd.org