Програми / Фонд "Д-р Райко Чочев"
  За Фонда и неговите цели     Д-р Райко Чочев  

Благотворителен фонд "Д-р Райко Чочев" към Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий" е учреден с Акт за дарение от 13 септември 1993 година. Съгласно този документ, с предоставените от Д-р Райко Чочев 10,000 герм.марки се разпорежда Бюрото на Фондацията. Eжегодно се изразходва само лихвата от управлението на средствата.

Основна цел на Фонда е ежегодното стимулиране на отлично завършилите Панагюрската гимназия "Нешо Бончев" ученици. Определянето на наградените става от Педагогическия съвет на гимназията, кмета на града и представител на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий".

Координатор на програмата:
Антонина Димитрова,

тел.: (02) 9430001
Ел.поща:
Nina@cmfnd.org