Програми / Мемориална стипендия "Проф. Андрей Данчев"
  За програмата     Правилник     Стипендианти  

Програмата за мемориална стипендия на името на “Проф. Андрей Данчев” е създадена съвместно с Катедрата по англицистика и американистика към Софийския университет на 10 октомври 1996 година. Тя е замислена като признание за изключителния принос на проф. Андрей Данчев за развитието на българската англицистика и по-специално на английското езикознание, като признание за неговата широка международна дейност за утвърждаване на авторитета на българската наука, като продължение на неговите усилия за насърчаване и подпомагане на израстването на талантливи млади хора в разработваните от него научни области. Целта на нейното създаване е да продължи общополезното дело и да се открои примерът на професор Данчев на отдаден на своята научна работа учен и педагог. Програмата насърчава израстването на млади кадри в областта на английското езикознание у нас с оглед на все по-тясната интеграция на българската с международната хуманитаристика.

Стипендията се присъжда въз основа на отличен успех по учебните дисциплини в областта на английското езикознание по време на следването до момента и представяне на убедителна научна разработка от областта на английското езикознание.


Координатор на програмата:
г-жа Антонина Димитрова,
тел. (02) 9430001
Ел.поща:
Nina@cmfnd.org