Програми / Стипендии "Време разделно"
  За програмата     Правилник     Стипендианти  

Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий" учредява две студентски стипендии "Време разделно", чийто фонд се осигурява от писателя академик Антон Дончев. Той дари на Фондацията възнаграждението си, получено от издаване на книгата му "Време разделно".
Стипендиите се осигуряват за времето на съществуване на Фондацията.
Волята на дарителя е да се изберат талантливи български младежи, започващи висшето си образование в областите "Българския език и литература" и "История". Те трябва да са от Смолян-област, от семейства с доказано ниски материални възможности и по време на следването си да са отлични студенти.
Стипендиите се гарантират до завършване на бакалавърска степен.
Стипендиантите се избират сред студентите-първокурсници от Софийския университет "Св. Климент Охридски" - за специалността "История" и от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" - за специалността "Български език и литература".

Координатор на програмата:
г-жа Диана Григорова,
тел. (02) 9446248
Ел.поща:
Diana@cmfnd.org