Програми / Фонд "Д-р И. Ескенази" / Награди
  За Фонда     Текущи     Правилник     Награди     Статут     Управит. съвет  

НАГРАДИ
"Д-р Илко Ескенази"
за писмен труд в областите “Право” и “Икономика”
,
свързан с интегрирането и членството на България в ЕС.


От 2005 година, Фондът взе решение ежегодно, чрез конкурс да се присъждат Награди "Д-р Илко Ескенази" - България и Европейския съюз - право и икономика. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите "Право" и "Икономика", свързан с интегрирането на България и нейното членство в ЕС и е предназначен за млади хора до 30 годишна възраст.
2007 година

Награда за "Право":    Красимира Игнатова Станкова
"Хармонизиране на българското законодателство с европейското във връзка с борбата срещу пиратските и фалшифицирани стоки в контекста на присъединяването на страната ни към ЕС"

Награда за "Икономика":   Десислава Пачева Георгиева
"Политика на конкурентоспособност и икономически растеж".

Пощрителна награда:   Нанчо Стоянов Нанчев
"Правно-лингвистични проблеми при въвеждане на правото на Европейския съюз".

Наградите бяха връчени от:
г-жа Гергана Грънчарова,
Министър по европейските въпроси


2006 година

Награда за "Право":    Ирена Милчева Белорешка
"Законодателство в областта на услугите на информационното общество и електронните съобщения в контекста на общата политика за развитие на информационното общрство в България"

Награда за "Икономика":   Румяна Георгиева Желева
"Влиянието на държавните помощи в Европейския съюз и проблеми на присъединяването, които те пораждат за България".

Наградите бяха връчени от:
г-жа Меглена Кунева,
Министър на европейската интеграция


2005 година

Награда за "Право":    Йоанна Валериева Илчовска
"Правен режим на генетично модифицирани организми в контекста на предстоящото членство на България в ЕС"

Награда за "Икономика":   Светла Богданова Бонева
"Основни проблеми на българската икономика в процеса на присъединяване към ЕС. Разходите и ползите от евроинтеграционния процес".

Наградите бяха връчени от:
г-жа Меглена Кунева,
Министър на европейската интеграция