Програми / Фонд "Д-р И. Ескенази" / Управителен съвет
  За Фонда     Текущи     Правилник     Награди     Статут     Управит. съвет  

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА МЕМОРИАЛЕН ФОНД “Д-р ИЛКО ЕСКЕНАЗИ”:

Аврам Ескенази
Александър Божков
Благой Генов
Валери Борисов
Димитър Бъчваров
Екатерина Михайлова
Жасмина Попова
Иван Костов
Красимира Дамянова
Лидия Ескенази
Мариана Силяновска
Михаела Русева
Михаил Тачев
Никола Тоцев
Петър Кендеров
Станислав Даскалов
Стефан Софиянски