Програми / Фонд "Д-р И. Ескенази" / Текущи
  За Фонда     Текущи     Правилник     Награди     Статут     Управит. съвет  


От 2005 година Фондът обявява ежегоден национален конкурс
за присъждане на награда "Д-р Илко Ескенази".


За конкурса за награда "Д-р Илко Ескенази" за 2012 г.:

Повече информация - на страница "Правилник"