Програми / Фонд "Д-р И. Ескенази"
  За Фонда     Текущи     Правилник     Награди     Статут     Управит. съвет  

МЕМОРИАЛЕН ФОНД “Д-Р ИЛКО ЕСКЕНАЗИ”

Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" бе създадения в края на 1994 година. Той има за цел да подпомага професионалното и академично израстване на млади хора в усвояването на правните, икономическите и политическите науки в България.

Членове на създадения Клуб към Фонда са 80 юристи и икономисти. В своята история Клубът има редица успешни международни конференции и дискусии. Сред тези,които предизвикаха най-висок интерес е конференцията, председателствана от проф. д-р Петер Фишер-Апеллт, на тема ”Икономиките в преход през погледа на младите”, с гост-лектори проф.д-р Клаус Отт и проф.д-р Шефер и двамата от Хамбургския университет в Германия. Членовете на клуба публично защитиха свои разработки. Във важно събитие се превърна и организираната конференция с международното участие на тема "Европейски измерения на световната финансова криза: Влиянието й върху програмата на България за интеграция в ЕС", където гост-лектор бе г-н Петер Тилс, Директор на Дойче Банк АД за Южна Европа, Средна Европа, Северна Америка и Русия, а от българска страна лекции изнесоха г-н Александър Божков, тогава Министър на промишлеността на Република България, г-н Стоян Александров, тогава Председател на Борда на директорите и ИД на Централна Кооперативна Банка АД и г-н Милети Младенов, екс под-управител на БНБ.

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на интегрирането на България към Европа до 1994 година от 2005 година Фондът обявява ежегоден национален конкурс за присъждане на Награди "Д-р Илко Ескенази" - България и Европейския съюз - право и икономика. Конкурсът има за цел да отличи по един писмен труд в областите "Право" и "Икономика", свързан с интегрирането на България и нейното членство в ЕС и е предназначен за млади хора до 30 годишна възраст.


Координатор на програмата:
Антонина Димитрова,

тел.: (02) 9430001
Ел.поща:
Nina@cmfnd.org