Програми / Русия
  За програмата     Правилник     Стипендианти  


Програмата е за пълен курс на обучение и е насочена към студенти в областта на математиката и информатиката. Тя стартира от учебната 2003-2004 година.

Набирането на нови студенти ще стане след като завърши випускът, стартирал през 2003-2004 учебна година, при условие, че догооврът с руската страна се поднови.

Осъществяването на тази програма стана възможно благодарение на сътрудничеството и личната инициатива на акад. Алберт Анатолиевич Лиханов, Президент на Русийския детски фонд.

Фондацията изказва благодарност на Министерството на образованието и науката на РБългария и Министерството на образованието на Руската федерация за оказаното съдействие и сътрудничество.

От учебната 2008-2009 г. договорът все още не е подновен.


Координатор на програмата:
Диана Григорова,

тел. (02) 9446248
Ел.поща: