Програми / Ученически институти

УЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Ученическият институт по математика и информатика е създаден през 2000 година, като една от инициативите, свързани с отбелязването в нашата страна на 2000-та година, като световна година на математиката.

Основната му цел е да поощрява самостоятелната изследователска работа на средношколците в областта на математиката и информатиката.

Учредители на Ученическия институт са Съюзът на математиците в България, Международната фондация “Св.Св. Кирил и Методий”, Фондация “Еврика” и Институтът по математика и информатика при БАН.

Официална страница на
Ученически институт по математика и информатика: www.math.bas.bg/hssi

Ученически институт по математика и информатика - филиал гр.Пловдив: www.fmi-plovdiv.org/u4imi