Програми / Швейцария / Правилник
  За програмата     Текущи     Важно!!!     Правилник     Формуляри     Университети  


ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ
(български граждани)
:

Моля, прочетете информацията на страница "Важно!!!".
Отнася се за всички кандидати - български граждани.
Обърнете внимание на етапите на провеждане на конкурса и срока за кандидатстване!Информация и изисквания на френски език:
  • препратка към страницата на Федералната комисия

  • Информация и изисквания на немски език:
  • препратка към страницата на Федералната комисия

  • Информация и изисквания на италянски език:
  • препратка към страницата на Федералната комисия

  • Информация и изисквания на английски език:
  • препратка към страницата на Федералната комисия