Програми / Швейцария / Важна информация
  За програмата     Текущи     Важно!!!     Правилник     Формуляри     Университети  

ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ

към обявения от Посолството на Швейцария в България и

Международна фондация “Св.Св.Кирил и Методий”

конкурс за стипендии за учебната 2015-2016 година

за следдипломна квалификация

Стипендиите са предназначени за български граждани, притежаващи диплома за завършено висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата

За академичната  2015-2016 г. България е в група А.

За  България ще  бъдат предоставени стипендии само за изследователски проекти. Няма да бъде финансирано обучение по магистърски програми (с изключение на тези в областта на изкуствата) 

·         Конкурсът съдържа три етапа:

- по документи;

- интервю с кандидатите от Експертна комисия; 

- предложение на Експертната комисия с номинираните кандидати до Швейцарската федералната комисия за стипендии за чуждестранни учащи се.

·         Ще бъдат разглеждани само документите на кандидати, които ще работят по изследователски проекти.

·         Окончателният избор на кандидатите, които ще получат стипендии, се прави от Швейцарската федерална комисия.  

·         Кандидати, които вече провеждат обучението си в чужбина и/или швейцарски висши училища, не се ползват с приоритет.

 

Крайният резултат се получава през м. май 2015 г.

 

Подаване на документи:

От 10 до 14 ноември (вкл.) 2014 г.  в сградата на Международната фондация “Св.Св.Кирил и Методий”, София, ул. “Васил Априлов” № 3, от 14 до 16 ч.;

Кандидатите комплектуват документите си според изискванията на обявения от Швейцарската Федерална комисия правилник - оригинал и две копия, всеки от които е подвързан в отделна папка с машинка.

Интервю:

Кандидатите, които се класират за интервюто, сами се информират за датата, часа и мястото на провеждането му. Информация за това ще бъде изнесена на 17 ноември 2014 г. в този интернет сайт (горе - меню "Текущи"); Интервюто ще се проведе на 18 ноември 2014 г

Забележка:

·         Как да получите апликационните формуляри и медицинското свидетелство можете да разберете от тази интернет страница (горе - меню "Формуляри")

 

·         Кандидатите за стипендията за изкуство прилагат 3 оригинални творби или техни цветни снимки;  танцьорите - видеокасета;

 

·         Посолството на Конфедерация Швейцария не влиза в разговори и  кореспонденция, отнасяща се до информация и самия процес на подбор, нито преди, нито след приключване на крайната селекция.

 

Координатор на програмата:
Антонина Димитрова,

тел. (02) 9400001
Ел.поща: Nina@cmfnd.org