Програми / Български учители

ПРОГРАМИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

Тази програма се осъществява в няколко направления - издирване и стимулиране на педагогически кадри, стимулиране развитието на материално-техническата база в българскто училище, откриване и насърчаване развитието на млади талантливи ученици.

Програмата за издирване и стимулиране на педагогически кадри в областта на точните и природните науки се администрира съвместно с творческите съюзи на математици, химици, физици и биолози. След национални конкурси се връчват наградите на Фондацията за принос на изявени учители в изброените области. Наградният фонд е 2,000 евро годишно.

Съвместно със същите творчески съюзи продължава и стартиралото през 1995 година направление "Учебна среда", чиято цел е да стимулира създаването и развитието на материално-техническата база в българското училище (кабинети, лаборатории, учебни центрове). И тази част от програмата има конкурсен характер и се връчват награди на Фондацията. Наградният фонд е също в размер на 2,000 евро годишно.

Наградите се връчват тържествено от Фондацията по време на националните конференции на учителите от посочените области.

Успешна част от същата програма е и Педагогическата школа към Фондацията, създадена преди 6 години, за да подпомага дейността на учителите в областта на хуманитарното образование. Всяка година Школата провежда по две национални научни конференции и вече има издадени собствени помощни средства за учебния процес в средното училище.

В рамките на програмата за български учители и ученици Фондацията подпомага финансово и провеждането на Националния конкурс "Родолюбие".


Координатор на програмите:
Диана Григорова,

тел.: (02) 9446248
Ел.поща: Diana@cmfnd.org