Programs / Swiss Confederation / Important Information
  The Program     Important !!!     Regulations     Application Forms     Universities  

ADDITIONAL INFORMATION


към обявения от Посолството на Швейцария в България и

Международна фондация “Св.Св.Кирил и Методий”

конкурс за стипендии за учебната 2008-2009 година

 

 

за следдипломна квалификация за кандидати от страните на Централна и Източна Европа
("pool system" стипендии, разпределяни между няколко страни)

за български граждани, притежаващи дипломa за завършено висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата

 

 

·      Конкурсът съдържа три етапа:

- по документи;
- интервю с кандидатите от Експертна комисия; 
- предложение на Експертната омисия с номинираните кандидати до Швейцарската федералната комисия за стипендии за чуждестранни учащи се.

·      Окончателният избор на кандидатите, които ще получат стипендии, се прави от Швейцарската федерална комисия.
Крайният резултат се получава през м. май 2007 г.

·      Кандидати, които вече провеждат обучението си в швейцарски висши училища или в трета страна, не се ползват с приоритет.

 

 

Подаване на документи:

От 19 до 22 ноември (вкл.) 2007 г.  в сградата на Международната фондация “Св.Св.Кирил и Методий”, София, ул. “Васил Априлов” № 3, от 14 до 16 ч.;

Кандидатите комплектуват документите си според изискванията на обявения от Швейцарската Федерална комисия правилник - оригинал и две копия, всеки от които е подвързан в отделна папка с машинка.

 

Интервю:

Кандидатите, които се класират за интервюто, сами се информират за датата, часа и мястото на провеждането му. Информация за това ще бъде изнесена на 28 ноември т.г. в този интернет сайт (горе - меню "Текущи");

 

 

Езиков тест:

(само за кандидати, които не притежават документ за владеене на език)

Информация за датата, часа и мястото на провеждане на езиковия тест се обявява на  28 ноември т. г.;

 

 

Забележка:

·        Апликационните формуляри и медицинското свидетелство можете да изтеглите от тази интернет страница (горе - меню "Формуляри").;

 

·        Кандидатите за стипендията за изкуство прилагат 3 оригинални творби или техни цветни снимки;  танцьорите - видеокасета;

 

·        Посолството на Конфедерация Швейцария не влиза в разговори и  кореспонденция, отнасяща се до информация и самия процес на подбор, нито преди, нито след приключване на крайната селекция.

 

·        При равни други условия, за част от стипендиите, предимство имат кандидати, специализиращи в областите: “Опазване на околната среда”,  “Здравеопазване”, “Местно управление”  и “Селскостопанство”.

 

Координатор на програмата:
Диана Григорова,

тел. (02) 9446248
Ел.поща:
Diana@cmfnd.org