Почетни президенти

Fischer-Appelt

Проф. д-р ПЕТЕР  ФИШЕР-АПЕЛТ

Проф. д-р по теология, Петер Фишер-Апелт е бил президент на Университета в Хамбург, Германия, от 1970 до 1991 година. Като представител на университета си е в основата на установяването на задълбочено сътрудничество със Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1978 година. Той е съосновател на Фондацията и от 1982 до 1992 година е член на нейния контролен съвет, Президент (1992-1998 г.) и Почетен президент (от 1998 г.). Носител е на почетни титли на три български и три американски университета (LHD, LittD, LLD). Сред многобройните му отличия са Златен медал на Българската академия на науките, медал Pro Cultura Hungarica, медал на Комисията по национално образование на Република Полша, и медал Pro Merito на Съвета на Европа.

Kenderov

Акад. д.м.н. ПЕТЪР С. КЕНДЕРОВ

Български учен-математик. Завършва математика в Московския държавен университет. Цялата му научна кариера е свързана с активна дейност в Института по математика и информатика към БАН. Два мандата е председател на Висшата атестационна комисия към МС. Има голям брой научни публикации, главно в областта на топологията, функционалния анализ и оптимизацията. Акад. Петър Кендеров е един от организаторите на Първата международна олимпиада по информатика за ученици. Той е член на Съвета на Фондацията, Президент (1998-2013 г.) и Почетен президент (от 2014 г.). Почетен доктор на Югозападния университет.

 

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg