Български учители ~ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ~

ПравилникНаградени

МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
и
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

обявяват за 2006 година

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ,

по всички учебни предмети в средното училище
(9-12 клас),

за създаване и/или успешно прилагане на нови
технологии в обучението по съответния предмет

РЕГЛАМЕНТ

 1. Конкурсът се организира от МОН, Ротари клубовете в България и Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“.
 2. Конкурсът има за цел да стимулира стремежа на учителите да се утвърждават в една конкурентна среда, когато все повече се налага използването на модерните технологии в преподаването по отделните предмети.
 3. Разработените продукти трябва да третират тематика от учебното съдържание по даден предмет или въпроси, подходящи за извънурочна дейност.
 4. В срок до15 април 2006 г. разработените продукти се представят в РИО на CD с писмено описание на продукта:
  • възрастова група;
  • учебен предмет/предметна област;
  • предназначение;
  • кратка характеристика на възможностите;
  • кой разработва продукта: учител или екип (училище, адрес, ръководител);
  • описанието се подписва от Директора на училището.
 5. За оценяване на конкурсните проекти се създават комисии в РИО, съвместно с Регионалните Ротари клубове и Фондацията.
 6. До 30 април 2006 г. 28-те регионални комисии оценяват и класират не повече от три продукта, допуснати до следващия кръг на подбора.
 7. Комисия в Министерството на образованието и науката определя на най-успешните проекти и излъчва учителите или екипите, на които се присъждат наградите.
 8. Наградният фонд е 56 000 лв.
  Средствата се осигуряват: 28,000 лв. от МФ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 28,000 лв. от Ротари клубовете.
 9. МОН осигурява популяризирането на разработки с изключително новаторски модел и практическа приложимост, и внедряването им в преподавателската практика.
 10. Награждаването ще се организира в навечерието на 24 май 2006 г.

НАГРАДЕНИ
за 2006 година в

НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ,

по всички учебни предмети в средното училище
(9-12 клас),

за създаване и/или успешно прилагане на нови
технологии в обучението по съответния предмет

Класирани проекти за награда (по региони):
 

І. РИО – гр. Благоевград

 • Бизнес комуникации, 10 кл. – инж. Анета Даилова, учител в Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии, гр. Разлог.

ІІ. РИО – гр. Бургас

 • БЕЛ, за учители и ученици от средните училища – Костадинка Недялкова, учител в ГПАЕ „Гео Милев“, гр. Бургас.

ІІІ. РИО – гр. Варна

 • Физика и астрономия, ЗП и ЗИП – Веселка Радева, учител в Астрономическа обсерватория, Варна; Илиян Дагънов, студент 4 курс в ТУ, Варна.

ІV. РИО – гр. Велико Търново

 • Физика и астрономия, учебно съдържание 9 и 10 клас – Делиян Дамянов, учител в СОУ „Г.Измирлиев“, гр. Г.Оряховица; Йордан Йорданов, учител в СОУ „Г.Измирлиев“, гр. Г.Оряховица; Любимка Владова, учител в СОУ „Г.Измирлиев“, гр. Г.Оряховица; Николай Николов, учител в ПГХТ „Проф. „Г.Измирлиев“, гр. Г.Оряховица; Янко Янков, учител в СОУ „Г.Измирлиев“, гр. Г.Оряховица.

V. РИО – гр. Видин

 • Електроенергетика; Електроснабдяване…., ЗПП и ЗИП – инж. Малинка Митова и инж. Юлия Петрова, Професионална техническа гимназия „Васил Левски“, гр. Видин.

VІ. РИО – гр. Враца

 • БЕЛ, 9 кл. ЗП – Татяна Донева, учител в ПГТР, гр. Враца

VІІ. РИО – гр. Габрово

 • Физика и астрономия, ЗП – Грациела Родева – ст.експерт в РИО, Габрово, инж. Иван Пастухов, учител в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово.

VІІІ. РИО – гр. Добрич

 • Математика и информационни технологии – Маринела Горанова, Любомир Колев, учители в СОУ „Димитър Талев“, гр. Добрич.

ІХ. РИО – гр. Кърджали

 • Електротехническо чертане, Техническо чертане и документиране, 9 кл., ПГ – инж. Антоанета Сендова, учител в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“, гр. Кърджали.

Х. РИО – гр. Кюстендил

 • Информатика, информационни технологии, ЗИП – Биляна Ангелкова, ПГ по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил.
 • Бинарни обобщителни уроци по БЕЛ и двигатели с вътрешно горене, за държавен квалификационен изпит по теория на професията – инж. Богдан Георгиев, учител в ПГ по транспорт, гр. Дупница.

ХІ. РИО – гр. Ловеч

 • Информатика – Диана Урчева, учител в СОУ „Васил Левски“, гр. Троян.

ХІІ . РИО – гр. Монтана

 • Информатика, ЗП – Красимир Асенов, преподавател в ПМГ, гр. Монтана; Георги Димитров, ученик 12 кл. ПМГ-Монтана; Трифон Статков, ученик 12 клас, ПМГ -Монтана.
 • Информационни технологии, СИП – Красимир Асенов, преподавател в ПМГ, гр. Монтана;Александър Коларски, ученик 9 кл. ПМГ-Монтана; Мартин Димитров, ученик 9 клас, ПМГ -Монтана.
 • Физика и астрономия, география, 8-12 кл. – Емилия Петкова, учител в ПМГ, гр. Монтана.

ХІІІ. РИО – гр. Пазарджик

 • Информационни технологии – Влади Натов, Професионална техническа гимназия „Инж. Н.Белопитов“, гр. Панагюрище.

ХIV. РИО – гр. Плевен

 • БЕЛ, Час на класа – Верка Иванова Апостолова – ГПЧЕ, гр. Плевен

ХV. РИО – гр. Пловдив

 • История, 11 кл. – Георги Дангалов и Веселин Бъков – ученици 11 кл. ОМГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив; научен ръководител – Борис Михайлов, учител в ОМГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив.

ХVI. РИО – гр. Разград

 • Практически модул „Асемблиране на персонални компютри“, 10 и 11 кл. електронен учебник – инж. Румяна Борисова, учител методист в Професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, Разград.

ХVII. РИО – гр. Русе

 • БЕЛ, ЗП – Марияна Великова, учител в ПГТ, гр. Русе; Юлиян Великов, учител в ПГТ, гр. Русе; Димитър Василев – ученик в ПГТ, гр. Русе.

XVIII. РИО – гр. Силистра

 • Астрономия, ЗП – Цанка Славова, ЕГ „П.Яворов“, Силистра.

ХIX. РИО – гр. Сливен

 • История, ЗП 11 кл. – Илка Борисова, Алина Бошнакова, Додка Маркова, учители в СОУ „Хр. Ботев“, гр. Нова Загора.
 • Физика и астрономия, ЗП – Йовка Христова, Христо Георгиев, ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“, гр. Сливен.

ХХ. РИО – гр. Смолян

 • Астрономия и физика – Марияна Хаджигенчева, учител в Планетариум, гр. Смолян;Мартин Царев, Петър Славчев, Пламен Димитров – ученици в ГПЧЕ, Смолян.

ХХІ. РИО – гр. София

 • Математика, интерактивна геометрия – Димитър Белев, СГСАГ.
 • Лабораторна практика по електрически вериги и електронни схеми, 10-12 кл. – Тянка Керемекчиева, учител в ПГЕА, Веселин Мицев, Борислав Миленов – ученици в ПГЕА, консултанти: инж. Мая Христова, учител, инж. Павлина Иванова, учител, ПГЕА, София.
 • Електротехника и електроника, учебна тетрадка – инж. Евгения Николова и инж. Марияна Джамбазова, учители в ПГЕА, София.
 • Физика и астрономия – 8-10 кл.- Жаклин Антонова-Генкова и Калоян Генков, 81 СОУ „Виктор Юго“, София.

ХXII. РИО – София област

 • Астрономия, 9-12 кл. – Цеца Христова, учител в ПГ по КТС, гр. Правец, Явор Пунчев иМилена Маринова – ученици в ПГ по КТС, гр. Правец; Елена Петрова – ученичка в ГПЧЕ „Ал. Константинов“ , гр. Правец; доц. Даниела Гоцева – ТУ – София; доц. Д-р Андрей Николов – СУ „Кл. Охридски“, София.

ХXIII. РИО – гр. Стара Загора

 • История, ЗИП – Цветанка Савова, учител в ПМГ „Н.Обрешков“, гр. Казанлък; Станислава Александрова, Георги Петков, ученици 10 кл. в ПМГ „Н.Обрешков“, гр. Казанлък.

XХIV. РИО – гр. Търговище

 • Физика, астрономия, 10 кл. – Антоанета Николова, Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“, гр. Търговище

XХV. РИО – гр. Хасково

 • Информатика, профилиращ предмет и СИП – Веселка Константинова, учител в ПМГ, гр. Хасково.

XXVІІ. РИО – гр. Ямбол

 • Физика, нови знания, самостоятелна подготовка – Ваньо Банков, учител в Гимназия „Васил Левски“, гр. Ямбол.

Програмата не е действаща!

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg